ایوا آینه شفافیت انتخابات

تماس با ما

تازه ترین اخبار

ما را در فیسبوک دنبال کنید

دید گاه تحلیلی در مورد تدویر انتخابات به شیوه ذونی

از انجایکه تدویر انتخابات عمومی در یک روز نیازمند ظرفیت امنیتی و سهولت های ترانسپورتی و ظرفیت بلند ادارات انتخاباتی میباشد. و فقدان ظرفیت ها و تسهیلات در این خصوص می تواند. روند انتخابات را در یک کشور به چالش مواجع سازد. افغانستان یکی از کشور های است که زیر فشار وضعیت امنیتی و کمبود تسهیلات  در این زمینه سخت زیر فشار می باشد. همین مسله سبب شده که در این روزها  سیاسیون کشور از  تدویر انتخابات به شیوه ذونی منحیث یک راه حل برای مقابله با چالشهای احتمالی  سخن میزنند. برای انکه پیامد های تدویر انتخابات به شیوه ذونی را با در روشنایی شرایط عینی کشور شناسایی و برای مدیریت ان اقدامات لازم صورت گیرد. دیده بان انتخابات و شفافیت افغانستان (ETWA) دیدگاه تحلیلی را ارایه میدارد. دراین نوشته نخست  چهار چوب حقوقی در قبال  تدویر انتخابات به شیوه ذونی  در قدم دوم معرفی و مزایا این گونه انتخابات و بعدآ ظرفیت و پوتنشیل موجود برای تدویر انتخابات ذونی درکشور . به تعقیب ان پیامد های ناشی از ان را تا حد ممکننه مشخص می سازیم. و در اخیر پیشنهادات که می تواند پیامد های مثبت را تقویت نموده و پیامد های ناگوار ناشی از تدویر این گونه انتخابات را کاهش دهد ارایه خواهیم کرد.

۱. چهار چوب حقوقی برای تدویر انتخابات بشکل ذونی:
در قانون اساسی افغانستان پیرامون تدویر انتخابات بطور ذونی نص صریح وجود ندارد. به همین منوال بند چهارم ماده ۳۸ قانون اساسی اتخاذ تدابیر در قانون انتخابات را که نماینده گی عمومی و عادلانه مردم را تامین کند، تاکید میکند. ظاهرآ همین حکم قانون اساسی بوده که به تاسی از ان فقره ) ۴( ماده ۴۰۴ قانون جدید انتخابات در صورت اوضاع امنیتی نا مناسب و وقوع حوادث طبعی که اصل نماینده گی عمومی و عادلانه را در یک یا چند حوزه انتخاباتی غیر ممکن سازد. به کمیته خاص صلاحیت میدهد که به پیشنهاد کمیسیون. انتخابات را در ان حوزه الی بهبود وضعیت به تعویق اندازد. تفسیر که از بند چهارم ماده ۳۸ قانون اساسی میتواند ارایه گردد. اینست که قانون اساسی تدویر انتخابات بشکل ذونی را مشروط به تامین نماینده گی عمومی و عادلانه ساخته است. به همین منوال تاکید بند اول ماده ۳۸ قانون اساسی بر رعایت اصول مانند ازاد بودن . عمومی بودن . سری بودن و مستقیم بودن در انتخابات نیز میتواند شرایط قانونی برای تدویر انتخابات به شیوه ذونی تلقی گردد.

 

گزارش هفته وارمشاهده از ولسی جرگه 22 – 27 میزان سال 1396

مجلس نماینده‌گان: داعش جاگزین طالبان می‌شود

برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان نسبت به تداوم جنگ در کشور هشدار می‌دهند می‌گویند تلاش‌هایی از سوی پاکستان و شماری از حلقات داخلی جریان دارد تا گروه داعش در افغانستان، جاگزین گروه طالبان شود.شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که سفارت‌‌‌خانه‌های افغانستان در بیرون از کشور با شهروندان افغانستان برخوردهای تبعیض‌آمیز و قومی دارند. این نماینده‌گان از حکومت، به ویژه وزارت امور خارجه خواسته اند تا به این مشکل رسیده‌گی جدی کند.
شاه‌گل رضایی از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که برخی از نماینده‌گی‌های سیاسی کشور با شهروندان افغانستان برخوردهای نادرست دارند و نمی‌‌توانند از حقوق شهروندان افغانستان دفاع کنند. خانم رضایی در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس نماینده‌گان گفت:‌ «فلسفه وجودی نماینده‌گی‌های سیاسی در بیرون از کشور، یکی نماینده‌گی از دولت و یکی هم حمایت از اتباع افغانستان در خارج از کشور است.او با تأکید بر این‌که جنگ در افغانستان سی سال دیگر نیز ادامه خواهد یافت، افزود که شب دوشنبه، منطقه «تنگی وزیر» یکی از ساحات مربوط به ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار از سوی افراد طالبان بدون مقاومت، به افراد داعش واگذار شده است.وی گفت که در حال حاضر تنها باشنده‌گان محل علیه افراد داعش مقاومت دارند. ظاهر قدیر در عین‌ حال گفت که دولت پاکستان از ملا هبت‌الله رهبر گروه طالبان خواسته تا به فرماندهانش دستور بدهد که علیه افراد داعش مقاومت نکنند. او می‌گوید که به احتمال زیاد در نتیجه واردشدن فشارها بر پاکستان، با ده تا بیست درصد افراد طالبان تلاش‌های صلح به زودی نتیجه بدهد، اما هشتاد درصد دیگر افراد طالبان پرچم سیاه بلند خواهند کرد. آقای قدیر تأکید کرد بین ده تا بیست درصد افراد طالبان که به روند صلح خواهند پیوست، این اقدام‌ شان «سیستماتیک» خواهد بود.سخی مشوانی از نماینده‌گان ولایت کنر نیز، از گسترش فعالیت و حضور افراد داعش در این ولایت خبر داده است. او افزایش حضور داعش در کنر را نگران‌کننده خواند.مبارزه بدون تفکیک در همین ‌حال، دفتر ریاست‌جمهوری می‌گوید که نیروهای امنیتی تفاوتی میان تروریزم «خوب و بد» قایل نیستند و علیه تمام‌شان یک‌سان مبارزه می‌کنند.شاه‌حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست‌جمهوری، در این باره گفت:‌ «حکومت افغانستان معتقد به مبارزه علیه تروریزم بدون تفکیک‌کردن این‌که تروریزم خوب است یا بد، می‌باشد و از کشورهای منطقه هم انتظار دارد که بدون تفکیک علیه تروریستان مبارزه کنند.» سرپرست دفتر سخنگوی ریاست‌جمهوری افزود که حکومت وحدت ملی در مبارزه علیه گروه‌های تروریستی از «جدیت و قاطعیت» لازم برخوردار است. او گفت که برخورد حکومت علیه پایگاه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، نشان‌دهنده قاطعیت حکومت در مبارزه علیه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی است. شاه‌حسین مرتضوی تأکید کرد کسانی که درباره حمایت حکومت از داعش اظهار نظر می‌کنند، بهتر است به جای اتهام شواهد و مدارک ارایه کنند. نگرانی‌ها در باره تغییر پرچم سفید طالبان به پرچم سیاه داعش در حالی مطرح می‌شود که وزارت دفاع حتا سه ماه قبل از  «مفت‌شدن» قضیه داعش در افغانستان خبر داده بود.جنرال دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع، نزدیک به سه ماه پیش در یک نشست خبری گفته بود که داعش در افغانستان شکست خورده و قصه این گروه به یک بحث تبلیغاتی بدل شده است.

اعلامیه مطبوعاتی

چهارشنبه 15/06/1396

نگرانی (ایتوا) از روند تدارکات تکنالوژی ثبت نام رایدهندگان

دیده بان انتخابات و شفافیت افغانستان (ایتوا) به این باور است، هر اقدام که برای بهبود روند انتخابات صورت میگیرد، باید اعتماد عامه را برای انتخابات تقویت نماید.اخیراَ اعلام روند تدارکات برای خریداری تکنالوژی ثبت نام رایدهندگان توسط حکومت (کمیسیون تدارکات ملی) که بدون در نظرداشت نظریات و مشوره احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و نخبه های سیاسی کشور پیش رفته است، نگرانی های را در خصوص عدم شفافیت این روند افزایش داده است.(ایتوا) از حکومت وحدت ملی و کمیسیون انتخابات تقاضا دارد تا با بمنظور جلب اعتماد عامه و رعایت اصل همه شمول بودن انتخابات، نظریات و مشوره احزاب سیاسی، جامعه مدنی و نخبه گان سیاسی را در این روند اخذ نموده، به آن احترام گذارند.

 

با ما بپیوندید


آدرس


کارته 3 ، سرک بطرف راست ، ای اج ار سی ، خانه نمبر #257 ، کابل ، افغانستان
شماره تماس : 0093706706720
تلیفون : 0093788952511

CopyRight © in 2015 by Hsoft- Technology