جانداد سپین غر

رئیس اجرایی مجرب با داشتن بیش از ده سال تجربه کاری در بخش های مدیریت و رهبری در نهاد های دولتی، غیر دولتی و کمیسیون مستقل حقوق بشر. دارای تجربه و مطالعه گسترده دربخش نظارت. مدیریت. اصلاحات انتخاباتی، جامعه مدنی و احزاب سیاسی و امور پالمانی. چهره شناخته شده میان مطبوعات به دلیل تحلیل ها و ابراز نظرهای موثر و آگاهانه در…

چینل یوتوب (ایتوا)

ما را دنبال کنید

Facebook   Twitter

ایټوا

جانداد سپین غر

ژانویه 31, 2018
رئیس اجرایی مجرب با داشتن بیش از ده سال تجربه کاری در… نور یی ولوله

ایټوا

کارته 3 ، سرک بطرف راست ، ای اج ار سی ، خانه نمبر #257 ، کابل ، افغانستان

شماره تماس: +93 70 670 6720

تلیفون: +93 788 95 25 11

   

جستجو

تصاویر گالری